Menu
Obec Šardice
Šardice

Cyklostezky

Šardicemi prochází Mutěnická cyklostezka dlouhá 65 km

Přehledná a rovinatá trasa nabízí po krátkých stoupáních s maximálním převýšením 100 m daleké výhledy. Míjí bývalou augustiniánskou biskupskou rezidenci i historický Loyderův sklep, malebné vinohrady i sklepy. Každé roční období nabízí pohled na vinice v jiném světle. Obzvláště magické jsou podzimní výhledy do vinic ve společnosti burčáku. V Šardicích a jejich okolí je mnoho památek náboženského charakteru, za zmínku stojí smírčí kámen Z ROKU 1605 připomínající vpád Tatarů. Historicky hodnotná jsou pozdně barokní boží muka Socha sv. Trojice.

MVS Kyjov - Hovorany (26 km)

K první značce Mutěnické vinařské stezky, která je kousek pod Liščím kopcem, vás přivede krátký úsek cyklostezky č. 412 z Kyjova. Směr do Svatobořic určuje most přes Kyjovku a zelená fasáda Vinařství Dufek. Lákavou nabídku ochutnávky v jednom z nejlepších vinařství Slovácka zatím odložíme. Po překonání silnice nás čeká stoupání k místu dalekých výhledů. V trati Budovníky se otevírá impozantní pohled do širokého okolí. Pálavu s hradem Děvičky na jihu, masiv Bílých Karpat na východě i panorama Chřibů od Buchlova po Železňák uvidíte za jasného počasí jako na dlani.

Po parádním sjezdu do Svatobořic doporučuji návštěvu barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Když budete mít štěstí, můžete si prohlédnout pozoruhodnou Křížovou cestu místního rodáka malíře Vladimíra Vašíčka. V půvabné knížce Růže pro krále o ní Josef Holcman napsal: „Na těch čtrnáct zastavení Křížové cesty, jež barvami a podivnými tvary vyjadřují děj i pocity člověka odsouzeného k smrti se jezdí dívat lidé ze zahraničí, ale domácí tvrdí, že se tam před těmi mazanicemi nedají ani pochovat.“ Stezka pokračuje po silnici směrem do Šardic. Vesnicí prochází stezka kolem sklepů u hřiště, míjí bývalou augustiniánskou biskupskou rezidenci i historický Loyderůw sklep. Když se na dohled objeví řádek vinných sklepů Za Dědinů, směrovka se stylizovaným sklepním žúdrem posílá cyklisty prudkým stoupáním úzkou asfaltovou cestou vzhůru. Následuje malebná pasáž s vinohrady a široce otevřeným pohledem na Babí lom a osady pod kopcem.

Zvrásněný barevný reliéf krajiny připomíná obrazy impresionistů, stráně zdobí kaple a Boží muka, doklad religiozity kraje. Výborně značená cesta pokračuje členitým terénem k nejvyššímu bodu Mutěnické stezky, trati Za Dvorkem. Na rozcestí, které předchází přírodní rezervaci Hovoranské louky, odbočuje Mutěnická stezka do Hovoran a připojuje se Kyjovská vinařská stezka. Přírodní rezervace Hovoranské louky, prudký travnatý svah o výměře 10 hektarů, je významný komplex stepních luk s řadou vzácných představitelů suchomilné fauny (ostřice horská, sveřep vzpřímený, prvosenka jarní, mochna bílá). Znaveného poutníka potěší zastíněná lavička na úpatí luk, zvídavého cyklistu informační tabule pojednávající o této cenné lokalitě.
 

Turista

Aktuální teplota

22.5.2024 04:05

Aktuální teplota:

15.3 °C

Vlhkost:

90.5 %

Rosný bod:

13.8 °C

Obec Šardice

Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.

 • rok 1286
  První pís. zmínka
 • 2 177
  Počet obyvatel
 • 183 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 1 730 ha
  Katastrální výměra