Menu
Obec Šardice
Šardice

Zakládácí listina

„První písemná zmínka o obci Šardice“

Rozhodčí listina olomouckého biskupa Dětřicha ve sporu mistřínského preláta plebána Wernhera se šardickým šlechticem Soběhrdem o oratoř v Šardicích

Dětřich z boží milosti biskup olomouckého kostela všem na věky.

Poněvadž není vhodné, aby to, co bylo řádně a rozumně ustanoveno, bylo nepříznivými překážkami zase zrušeno, rozhodli takto svorně ctihodní a moudří Ondřej, děkan a plebán v Čejči, s Dětřichem, plebánem v Kunovicích, ze strany šlechtice pana Soběhrda ze Šardic a dále Rudger, plebán z Jarohněvic, a Jindřich, klerik z Kyjova, ze strany Wernhera, plebána z Mistřína, zvolení rozhodčí ve sporu, který se vedl mezi ním a řečeným Soběhrdem o oratoř v Šardicích, postavenou ke škodě tohoto Wenhera a jeho kostela: aby především řečená oratoř založená ve vsi Šardicích byla ve svém založení trvale zachována a aby se svobodně beze všech překážek přikročilo k jejímu vysvěcení. Jakmile pak bude vysvěcena a zaslouží si jméno kostela, ať se stane dcerou kostela v Mistříně a ať k němu trvale patří jakožto ke kostelu mateřskému, ať také kanonicky zachovává závazek podřízenosti a poslušnosti vůči plebánovi v Mistříně a dodržuje vše, čím je povinen dceřiný kostel ke kostelu mateřskému.

Wernher a jeho nástupci mají mít svobodnou pravomoc sídlit u mateřského kostela v Mistříně nebo dceřiného v Šardicích a navrhnout hodnou osobu za duchovního správce, kdyby se mu líbilo sídlit u mateřského kostela. Dodáváme, že řečená oratoř nebo kostel v Šardicích má mít pravomoc církevního pohřbu a přisluhování jinými svátostmi. Dále rozhodujeme, že řečený šlechtic daroval kostelu v Šardicích jako věno do příštího půstu sousední lán se všemi právy a příslušenstvím a jednu obdělanou vinici, aniž by se o to musel plebán starat a na to si stěžovat, ale aby toho mohl klidně a v míru věnným právem užívat. Navíc aby kterýkoliv lán v této vsi musel ročně plebánovi v Mistříně odevzdat po čtyřech měřicích pšenice, po třech žita a po třech ovsa podle v zemi obvyklé míry.

Řečený šlechtic pan Soběhrd a jeho nástupci a dědici musí platit plebánovi v Mistříně ročně plné desátky ze všech polí, které obdělává a bude obdělávat na vlastní náklady a vlastní prací. Jako malý desátek má každý lán v řečené vsi dávat jednoho beránka a usedlosti a dvorce, jimž se lidově říká Hofstat, mají plebánovi ročně odevzdávat jednotlivě podle toho, kolik jich přijde do lánu, zda čtyři či více jich lán v sobě obsahuje, aby všechny listiny a písemnosti vydané ve prospěch obou stran mimo listinu rozhodčí pozbyly platnosti a aby jen rozhodčí listina měla věčnou platnost, uložili jsme stranám v tomto směru věčné mlčení a připojili trest straně, která by rozhodnutí nedodržovala, jak je to obsaženo v našem otevřeném listě, který byl o tom vydán.

Toto a vše, co bylo nahoře řečeno, je vyjádřeno šířeji v listině jmenovaných rozhodčích, která je opatřena pečetěmi. My pak poté, co před nás strany předstoupily a vyjádřily s ustanovením a rozhodnutím souhlas, uznali jsme řečené rozhodnutí a ustanovení a rozsudek rozhodčích za užitečné a správě, potvrdili jsme je z autority ordináře, která nám přísluší, a uložili jsme stranám v této při věčné mlčení. A aby tato jejich rozhodnutí a rozsouzení a naše potvrzení získalo trvalou platnost, poručili jsme o tom vyhotovit tuto listinu a opatřit ji naší pečetí.

Dáno v Brně léta Páně 1286, 8. den před únorovými idami (6.2.) rukou našeho notáře mistra Šimona.

Turista

Aktuální teplota

23.6.2024 23:06

Aktuální teplota:

17.5 °C

Vlhkost:

83.5 %

Rosný bod:

14.7 °C

Obec Šardice

Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.

 • rok 1286
  První pís. zmínka
 • 2 177
  Počet obyvatel
 • 183 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 1 730 ha
  Katastrální výměra

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Gepro

 

Krizport

Hlášení závad - ZmapujTo

1

https://www.zmapujto.cz/