Menu
Obec Šardice
Šardice

Místní poplatky

Obec Šardice má na svém území zavedené místní poplatky:

- ze psů.

Poplatek je stanovený ve výši 100,- Kč za každého psa a rok; 50,- Kč za každého psa a rok, pokud je držitel psa poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu. Místní poplatek ze psů se dotýká občanů - držitelů psů. Další podmínky pro placení uvedeného místní poplatku jsou stanovené OZV č. 4/2011 O místním poplatku ze psů.

- za užívání veřejného prostranství.  

Místní poplatek ze užívání veřejného prostranství zahrnuje více druhů poplatků, a dotýká se občanů - uživatelů veřejného prostranství. Výše sazeb a podmínky pro placení uvedených místních poplatků jsou stanovené OZV č. 4/2012.

- za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Místní poplatek se dotýká všech občanů s trvalým pobytem na území obce Šardice (a to jak občanů ČR tak cizinců, kteří mají na území obce trvalý pobyt dle příslušného zákona) a občanů - vlastníka nemovitosti, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. V případě spoluvlastnictví předmětné nemovitosti jsou spoluvlastníci povinni hradit místní poplatek společně a nerozdílně. Sazby poplatku a další podmínky stanovení a platby poplatku jsou stanovené OZV č. 2/2015.

Základní sazba pro občany - fyzické osoby činí 450,- Kč/rok, pro vlastníky, resp. spoluvlastníky nemovitosti dle výše uvedeného pak činí sazba 250,- Kč/rok.


Obec Šardice jako územně samosprávný celek zřízený podle zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení),v platném znění, může na svém území ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, a to mimo jiné tehdy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

V oblasti místních poplatků je tak pro obce zvláštním zákonem zákon č. 565/1990 Sb. Zákon o  místních poplatcích, v platném znění, dále jen "zákon", který stanoví jednotlivé místní poplatky a podmínky, za kterých je může obec na svém území uplatnit.

Obec Šardice tak v souladu s výše uvedeným a na základě zákona zavedla na svém území:

 • místní poplatek ze psů,
 • místní poplatek za užívání veřejného prostranství,
 • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jiné místní poplatky, jak jsou uvedené v zákoně tak obec nevyužívá.

Vedlejší menu

Aktuální teplota

12.4.2024 13:04

Aktuální teplota:

20.4 °C

Vlhkost:

44.4 %

Rosný bod:

7.9 °C

Obec Šardice

Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.

 • rok 1286
  První pís. zmínka
 • 2 177
  Počet obyvatel
 • 183 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 1 730 ha
  Katastrální výměra

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Gepro

 

Krizport

Hlášení závad - ZmapujTo

1

https://www.zmapujto.cz/