Menu
Obec Šardice
Šardice

Hlášení MR 10.1.2023

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasem úterý 10. ledna 2023

 

 

Oznamujeme občanům, že trénink paměti pod vedením Zdeňka Gloze proběhne zítra od 13.30 hodin v místní knihovně. Brýle a tužky vezměte s sebou.

 

Charita Česká republika děkuje všem dárcům a koledníkům za tříkrálovou sbírku v Šardicích. Koledníčci vykoledovali 60 481,-Kč. Pokud se k někomu koledníčci nedostali, je možné tento týden přispět do kasiček v obchodech Hruška, Pekárna a na Obecním úřadě. Je možnost si zde vzít i posvěcenou křídu.

 

Oznamujeme občanům, že v pátek 13. ledna provedou Technické služby sběr vánočních stromků. Odstrojené vánoční stromky připravte před své domy.

 

Kominictví Miroslav Sedláček bude v naší obci v termínu od 16. -20.1.2023 provádět kontrolu a čištění tuhých i plynových spalinových cest kotlů, krbů a kamen. Včetně úklidu a revizní zprávy. Zájemci volejte na tel číslo 731 024 559.

 

Vážení občané,

při doručování vánočního zpravodaje byl do domácností omylem doručen pouze jeden druh dotazníku. Z tohoto důvodu vám budou opětovně zítra tj. 11.1.2023 doručeny do poštovních schránek oba dva dotazníky a to: Projektový záměr a Projekt optické sítě v obci Šardice. Vyplněním dotazníku Projektového záměru získá obec přehled o tom, jaké aktivity dle Vás by měly být do roku 2026 na území obce Šardice zrealizovány. Dotazník Projekt optické sítě v obci Šardice zjišťuje váš předběžný zájem o vybudování vysokorychlostní optické sítě k vašim nemovitostem.

Prosíme vás o vyplnění a odevzdání dotazníků na obecní úřad. Pokud jste již některý z uvedených dotazníků vyplnili a odevzdali, prosíme o vyplnění i druhého dotazníku. Oba dotazníky lze vyplnit také elektronicky na www.sardice.cz v sekci dotazníky. Děkujeme za Váš čas!

 

 

V naší obci a jejím okolí bude v lednu a únoru 2023 probíhat 3D seismické měření, které bude prováděno polskou firmou Geofizyka Toruň pro společnost MND a.s. Toto unikátní geofyzikální měření proběhne mezi obcemi Hovorany - Kyjov – Bzenec a Hodonín.

Tato činnost se dotkne i obyvatel naší obce, terénní práce byly zahájeny 4. ledna 2023. Jednak budou na přístupných pozemcích rozmístěny malá měřící zařízení – pasivní bezdrátové geofony. Tímto prosíme některé obyvatele, aby dovolili taková zařízení umístit i na oplocené pozemky v okolí jejich domů, v zahradách a v průmyslových zónách. Budou rozneseny pochůzkou geodetů a budou po 2-3 týdnech zase sesbírány. Děkujeme za trpělivost a součinnost při tomto unikátním měření, které nejen poodhalí, jak je země pod našima nohama utvářena a poskládána, ale také může přinést informace o případném výskytu ložisek ropy a hořlavého zemního plynu na území Moravy.

 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec zve žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče na návštěvu školy v rámci „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ -  14. 1. 2023 v době od 8:00 h - 13:00 h.  Přijďte se seznámit s nabídkou oborů vzdělání, prohlédnout si školu i praktické ukázky práce žáků na odborném výcviku, dále domov mládeže a zájmovou činnost žáků. Těšíme se na vás!

Více na www.sosbzenec.cz

 

Vážení občané,


ve dnech 13. a 14. ledna 2023 proběhne Volba prezidenta republiky. Případné druhé kolo volby proběhne 27. a 28. ledna 2023. Volební místností pro oba volební okrsky obce Šardice je Obecní školní jídelna, Šardice 521. Volební místnost bude otevřena v pátek 13. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna od 8.00 do 14.00 hodin. Voličem je občan České republiky, který nejpozději 14. ledna dovrší věku 18 let. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Pokud tak volič neučiní, nebude mu hlasování umožněno. V těchto volbách je možné hlasovat i na voličský průkaz, který opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR. Volič je povinen volební průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Požadavky na přenosnou volební schránku nahlaste do pátku 13. ledna do 11.00 hodin na tel. č. 518 624 525. Pokud jste volič, který má nařízenou izolaci/karanténu, můžete volit na volebním stanovišti drive-in, tedy budete volit pouze z motorového vozidla. Stanoviště bude pro občany Šardic zřízeno v Hodoníně, ul. Purkyňova, Parkoviště u městského hřbitova a volit bude možné pouze ve středu 11. ledna v čase od 8.00 do 17.00 hodin (v případě II. kola volby prezidenta 25. ledna 2023). Vezměte s sebou občanský průkaz a doklad o nařízené karanténě. Občané v nařízené karanténě mohou také využít možnosti volit do zvláštní volební schránky. Tuto skutečnost je nutné nahlásit na Krajský úřad JMK v době od úterý 3. do čtvrtku 12. ledna v době od 8.00 do 14.30 hodin, pouze 12. ledna je doba prodloužena do 20.00 hodin, na tel. č. 730 113 677 a 730 113 663. Tato zvláštní komise se dostaví ve dnech voleb do místa, kde pobývá občan v izolaci/karanténě, předem bude voliče kontaktovat. Ve všech případech je nutné dodržovat přísná hygienická opatření. Hlasovací lístky pro I. kolo volby budou voličům doručeny do poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 10. ledna 2023. V případě druhého kola volby prezidenta, které se bude konat 27. a 28. ledna 2023 nebudou již hlasovací lístky postupujících kandidátů dodány voličům předem, ale obdrží je až ve volební místnosti ve dnech druhého kola volby.

 

Vážení občané, po čtyřech letech funkčního období zastupitelstva obce dochází k pravidelné změně také ve složení komisí, které pracují jako poradní orgány rady obce. Rádi bychom přivítali všechny občany, kteří mají zájem zapojit se do života a dění v naší obci.

Hledáme nové členy komisí obce:

 

KOMISE STAVEBNÍ, ZEMĚDĚLSKÁ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

KOMISE KULTURNÍ včetně SOZ

LETOPISECKÁ KOMISE

REDAKČNÍ RADA OBECNÍHO ZPRAVODAJE

Jste profesionál v některé z výše uvedených oblastí nebo máte jen o jednotlivá témata zájem? Vyberte si některou ze zřizovaných komisí a přihlaste se na adrese ou.sardice@sardice.cz, nebo osobně na OÚ Šardice, a to do 20. 1. 2023. Informace na telefonu 518 624 525. Více na wwww.sardice.cz/aktualne. Velmi děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Datum vložení: 10. 1. 2023 10:35
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2023 10:36
Autor: Vladimíra Benešovská

Aktuálně

Aktuální teplota

19.6.2024 13:06

Aktuální teplota:

30.6 °C

Vlhkost:

53.6 %

Rosný bod:

20.1 °C

Obec Šardice

Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.

 • rok 1286
  První pís. zmínka
 • 2 177
  Počet obyvatel
 • 183 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 1 730 ha
  Katastrální výměra

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Gepro

 

Krizport

Hlášení závad - ZmapujTo

1

https://www.zmapujto.cz/