Menu
Obec Šardice
Šardice

Sběrný dvůr

Vývoz popelnic svozovou firmou

Stanovení termínů vývozu

 • Středa - lichý týden: Komunální odpad
 • Středa - sudý týden: Bioodpad

Sběrný dvůr odpadů

Provozní doba:

Letní provoz (březen – říjen)

 • úterý: 8,00 – 12,00 hodin
 • čtvrtek: 13,00 – 18,00 hodin
 • sobota: 8,00 – 12,00 hodin

Zimní provoz (listopad – únor)

 • čtvrtek: 13,00 – 17,00 hodin
 • sobota: 8,00 – 12,00 hodin

Kontakt p. Stanislav Štyglic tel. 731 507 137

Co můžete ukládat ve sběrném dvoře?

 • objemný odpad je takový druh odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům, případně hmotnosti nemůže být umístěn do normalizovaných sběrných nádob, např. nábytek, koberce
 • Nebezpečné složky komunálního odpadu. Jedná se například o: mazací převodové a motorové oleje, televizory, obrazovky, lednice, mrazicí boxy, zářivky, PC monitory, domácí elektrospotřebiče, kabely, jedlý tuk, výbojky, zbytky barev, ředidel, rozpouštědla, kyseliny, autobaterie, linoleum, kovy, plasty, sklo, papír, lepenka, textil, dříví, obaly atd.
 • stavební suť je možno ukládat do sběrného dvora zdarma v množství 750 kg/dům/rok, nad množství 750 kg/dům/rok za poplatek dle sazebníku
 • pneumatiky v počtu 4 ks/dům/rok je možno uložit zdarma
 • biologicky rozložitelný odpad – např. tráva, větve
 • stavební materiál obsahující azbest (eternit) se neodebírá, podléhá zvláštnímu režimu a lze jej odevzdat po předchozí dohodě na skládce komunálního odpadu v Těmicích.
 • Dřevěný odpad je nutné třídit do dvou kategorií, neboť se podstatně liší cena za jeho skládkování nebo další zpracování:

 • Ostatní dřevo: dřevo může obsahovat dřevotřísku, použité dřevo, nábytek, sololit, parkety, okenní rámy, dveře - v podstatě vše co je ze dřeva, bez ohledu na barvu, nátěry atd. Neměl by však obsahovat textil, velké kusy železa, plasty atd., panty, kovaní, hřebíky, šrouby nevadí.
 • Čisté dřevo: dřevo může obsahovat palety, stavební dřevo, klest z ořezů stromů, vinohradů. atd.
 • Stavební odpad: vzhledem ke složité situaci s množstvím stavebních odpadů a cen za jejich uložení na skládku, upozorňujeme občany, že přijímaný stavební odpad bude důsledně posuzován na SDO v Šardicích z hlediska jeho vhodnosti k recyklaci.

  K tomuto účelu se hodí převážně: beton, cihly, střešní tašky pálené i betonové, kamení a betonová dlažba.

  Naopak se k recyklaci nehodí: malta, stavební a fasádní lepidla a směsi, sypké omítkoviny, omítka, obkladačky a keramika (i sanitární), písky, prach a zemina a stavební materiály pěnového charakteru jako siporexy apod.

Kdo může ukládat odpad ve sběrném dvoře?

Odpad zde může uložit občan obce Šardice, který má uhrazený místní poplatek za odpady v příslušném kalendářním roce.

 

Sběrné kontejnery Textil Eco

Textil Eco

 

Zpětný odběr elektrozařízení

Zpětný odběr elektrozařízení

Certifikát

Soubory ke stažení:

PROGRAM PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ:

Příbalový leták informace o složení kompostu KOMPEKTOR T, zdarma k odběru na Sněrném dvoru odpadů. (243.18 kB)

Organizace

Aktuální teplota

1.6.2023 18:48

Aktuální teplota:

24,7 °C

Vlhkost:

35,6 %

Rosný bod:

8,4 °C

Obec Šardice

Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.

 • rok 1286
  První pís. zmínka
 • 2 177
  Počet obyvatel
 • 183 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 1 730 ha
  Katastrální výměra