A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 398
TÝDEN: 1405
CELKEM: 165538

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota

16.8.2017 17:08

Aktuální teplota:

28,7 °C

Vlhkost:

45,7 %

Rosný bod:

15,8 °C

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Místní poplatky

 

            Obec Šardice má na svém území zavedené místní poplatky:

 

- ze psů.

Poplatek je stanovený ve výši 100,- Kč za každého psa a rok; 50,- Kč za každého psa a rok, pokud je držitel psa poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu. Místní poplatek ze psů se dotýká občanů - držitelů psů. Další podmínky pro placení uvedeného místní poplatku jsou stanovené OZV č. 4/2011 O místním poplatku ze psů.

 

- za užívání veřejného prostranství.  

Místní poplatek ze užívání veřejného prostranství zahrnuje více druhů poplatků, a dotýká se občanů - uživatelů veřejného prostranství. Výše sazeb a podmínky pro placení uvedených místních poplatků jsou stanovené OZV č. 4/2012.

 

- za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Místní poplatek se dotýká všech občanů s trvalým pobytem na území obce Šardice (a to jak občanů ČR tak cizinců, kteří mají na území obce trvalý pobyt dle příslušného zákona) a občanů - vlastníka nemovitosti, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. V případě spoluvlastnictví předmětné nemovitosti jsou spoluvlastníci povinni hradit místní poplatek společně a nerozdílně. Sazby poplatku a další podmínky stanovení a platby poplatku jsou stanovené OZV č. 2/2015.

Základní sazba pro občany - fyzické osoby činí 450,- Kč/rok, pro vlastníky, resp. spoluvlastníky nemovitosti dle výše uvedeného pak činí sazba 250,- Kč/rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Obec Šardice jako územně samosprávný celek zřízený podle zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení),v platném znění, může na svém území ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, a to mimo jiné tehdy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

            V oblasti místních poplatků je tak pro obce zvláštním zákonem zákon č. 565/1990 Sb. Zákon o  místních poplatcích, v platném znění, dále jen "zákon", který stanoví jednotlivé místní poplatky a podmínky, za kterých je může obec na svém území uplatnit.

            Obec Šardice tak v souladu s výše uvedeným a na základě zákona zavedla na svém území:

- místní poplatek ze psů,

- místní poplatek za užívání veřejného prostranství,

- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jiné místní poplatky, jak jsou uvedené v zákoně tak obec nevyužívá.